Activitats mediambientals

Un puntal important de l’entitat és la vessant mediambiental i cada vegada ho serà més a mida que anem diversificant les nostres activitats.

L’any 2004, el primer any de funcionament de l’entitat, ja vam iniciar el que es preveu que tingui una periodicitat anual. Estem parlant de la “1a. Neteja del fons marí de la platja de Llafranc”. Activitat molt gratificant per a tots i totes els/les participants.

Per aquest any, es planteja la “2a Neteja del fons marí de la platja de Llafranc”. Activitat no només pels socis/es si no per a tots aquells/es amics/gues, coneguts/des i persones en general interessades en la preservació del medi marí.

També ens plantegem la necessitat de conèixer millor el medi marí i l’any 2004 s’organitzà la primera conferència: “Posidònia, el jardí del mediterrani”, que va resultar molt enriquidora per a tots els participants i va propiciar una col·laboració per aquest any amb el C.R.A. M. (Centre de Recuperació d’Animals Marins).

Aquesta col•laboració consisteix en el recompte de Posidònies que servirà per l’estudi d’aquest ser viu i l’impacta mediambiental al mediterrani. (Estudi encarregat per la Generalitat de Catalunya)

També organitzarem una visita guiada al C.R.A.M. (Centre de Recuperació d’Animals Marins) que de ben segur interessarà pel seu contingut pedagògic i formatiu a tots nosaltres.