PRIMERS AUXILIS (EFR: Emergency First Response)


És un curs important, ja que aporta els coneixements bàsics i necessaris per respondre davant de situacions d’emergència i pot ajudar a salvar vides.

És requisit fer aquest curs per a fer el nivell superior Rescue Diver (curs de rescat) i per a qualsevol titulació superior al curs d’Advanced.


Requisits

Consisteix en:

Inclou:

Inscripció: